به نیازمندی ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

مزايده

بنر
تازه های مزايده - صنعتی

واگذاری و فروش انحصار تولید اختراع اجاق گاز کم مصرف

واگذاری و فروش انحصار تولید اختراع اجاق گاز کم مصرف

به نام خدا با سلام این جانب محمد علی ید ملت مخترع تنها پمپ خمیر در دنیا شماره ی ثبت اختراع ۸۵۳۹۶ و محافظ و بهینه کننده ی شعله و حرارت جدیداً که علاوه بر محافظت از شعله و حرارت ، باعث صرفه جویی ... فارس ۴۰ ماه پیش

بنر